Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu

posted in: Branding | 0

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?


Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

CÁCH HIỂU KHÁC:

Hệ thống nhận diện thương hiệu là hệ thống chuẩn mực bằng hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời,  … trên tất cả các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp. Hệ thống nhận diện thương hiệu phải đảm bảo tính thống nhất dựa trên ý tưởng được sử dụng xuyên suốt toàn bộ hệ thống.


TẠI SAO CẦN THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU?

 • Giúp chứng minh bạn thực sự làm kinh doanh.
 • Giúp thu hút khách hàng mới.
 • Tăng cường sự tin tưởng của đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.
 • Giúp bạn dễ dàng được nhớ hơn.
 • Giúp bạn phân biệt và nổi bật trong ngành của bạn.
 • Giúp công ty bạn có vẻ “to lớn hơn” so với thực tế.
 • Để thu hút nhà đầu tư hoặc để dễ dàng chuyển nhượng.
 • Để giải thích bạn đang kinh doanh gì.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn trong ngành hàng của bạn.

  HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU THƯỜNG BAO GỒM


  1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

  • Biểu tượng ( Logo)
  • Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
  • Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông

  2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng

  2-1 Danh thiếp

  2-2 Giấy viết thư

  2-3 Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín

  2-3-1 Bì thư A5

  2-3-2 Bì thư A4

  2-3-3 Nhãn thư tín

  2-4 Fascimile

  2-5 Hóa đơn

  2-6 Bản tin nội bộ

  2-7 Thẻ nhân viên

  2-8 Tài liệu thuyết trình

  2-9 Đồng phục

  3. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm và bao gói

  3-1 Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên sản phẩm

  3-1-1 Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên tem nhãn dán lên sản phẩm

  3-1-2 Dấu hiệu nhận biết thương hiệu in trực tiếp lên sản phẩm

  3-2 Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

  3-2-1 Bố cục trình bày dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên bao gói sản phẩm

  3-2-2 Một số minh họa ứng dụng

  4. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các biển hiệu

  4-1 Các dạng biển hiệu

  4-2 Biển hiệu Tổng công ty

  4-3 Biển hiệu phòng ban

  4-4 Biển hiệu tại quầy lễ tân và phòng họp

  4-5 Biển quảng cáo

  4-6 Biển hiệu đại lý

  5. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trong truyền thông marketing

  5-1 Ấn phẩm quảng cáo

  5-2 Thiết kế gian hàng hội chợ triển lãm

  5-3 Quảng cáo trên truyền hình (tư vấn)

  5-4 Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển

  5-5 Hàng khuyến mại

  5-6 Website và vỏ đĩa CD
Leave a Reply